Handlingarna

 

 

Nummer 1-2/2010, Årgång 170

Finska Läkaresällskapet 175-år

Nummer 2/2009, Årgång 169

Tema: Medicinska Forskningsinstitutet Minerva

Nummer 1/2009, Årgång 169

Tema: Modern gynekologi

Nummer 2/2008, Årgång 168

Tema: Medicinsk genetik

Nummer 1/2008, Årgång 168

Tema: Modern kirurgi

Nummer 2/2007, Årgång 167

Tema: Cancersjukdomar

Nummer 1/2007, Årgång 167

Tema: Kardiovaskulär riskbedömning

Nummer 2/2006, Årgång 166

Tema: Barnsjukdomar
För att kunna läsa Handlingarna behöver du Adobe Acrobat Reader. Du kan ladda ner den här.Annonsinformation

 
Finska Läkaresällskapet