Medlemmar

Medlemmar

I Finland legitimerade läkare och medicinestuderande, som är villiga att omfatta och främja Sällskapets vetenskapliga syften på svenska välkomnas som medlemmar.

Ansökan om ledamotskap riktas till styrelsen och inlämnas på Sällskapets kansli, blankett kan beställas från kansliet.