Donationer

Donationer

Donationer

Finska Läkaresällskapet tar emot nya donationer från privatpersoner och andra för sin stöd- och prisverksamhet inom medicinsk forskning. För att starta en fond som bär donatorns namn måste kapitalet vara minst 100 000 euro. Sällskapet tar tacksamt emot också mindre summor, som kommer att ingå i den allmänna verksamhetsfonden. Vårt kansli bistår gärna med att upprätta fonder och kan kontaktas via e-post (kansliet@fls.fi).