Styrelse och personal

Styrelse och personal

Sällskapets styrelse består år 2022 av följande personer:

 

Ordförande Pertti Panula
Vice ordförande Nina Lindfors
Sekreterare Taisto Sarkola
Skattmästare Tom Böhling
Klubbmästare Michelle Renlund
Medlemmar Clas-Göran af Björkesten, Lena Sjöberg och Malin Sund

Kansliet sköts av kanslisekreterare Pamela Edgren.