Styrelse och personal

Styrelse och personal

Sällskapets styrelse består år 2023 av följande personer:

 

Ordförande Pertti Panula
Vice ordförande Nina Lindfors
Sekreterare Lena Sjöberg
Skattmästare Tom Böhling
Klubbmästare Michelle Renlund
Medlemmar Robert Björkenheim, Richard Lundell och Malin Sund

Kansliet sköts av kanslisekreterare Pamela Edgren.