Fonder och stiftelser förvaltade av Finska Läkaresällskapet

Fonder och stiftelser förvaltade av Finska Läkaresällskapet

Namn Instiftat
Edward A. Björkenheims fond 1970
Axel von Bonsdorffs fond 1950
Märta och Frithiof Byrings fond 2000
Lars och Margareta Ekmans fond 1968
Gunnel Frisks fond 1975
Linda Gadds fond 1945
Lea och Wilhelm Haglunds fond 1946
Rosina Heikels resestipendiefond för kvinnliga läkare 1932
Elisabeth och Heikki Holmas fond 2001
Fanny Homéns donationsfond 1937
Rudolf Kolsters fond 1918
Alfhild och K. E. Lindéns fond 1943
Irma och Arne Lindroos fond 1988
Arthur Lindroths fond 1938
Helena Lundqvists fond 1926
Georg Mellins fond 1920
Nina Modeens minnesfond 1982
Harald och Jenny Neovius minnesfond 1930
Edith Petrell-Jusélius fond 1918
Pikoffs kräftforskningsfond 1934
Ulla-Brita Rehns fond 1978
Ina Rosqvists fond 1943
Gösta Schybergsons minnesfond 1924
Hugo Standertskjölds donationsfond 1924
Edith och Harald Sundelius fond 1950
Anders Ulfvens minnesfond 2000
Ingrid Wasastjernas fond 1925
Walter Wegelius fond 1944
Sylvi och Lars Åbergs fond 1941