Finska Läkaresällskapet är ett vetenskapligt samfund för landets svenskspråkiga läkare. Sällskapets syfte är att utveckla den medicinska vetenskapen, hälso- och sjukvården, att främja läkarnas fortbildning, att understöda svenskspråkig och internationell publikationsverksamhet samt upprätthålla nationellt och internationellt samarbete på medicinens område.


Medlemsblad september 2018

 

Dataskyddsbeskrivningar


Läkarnas etiska forum


God medicinsk praxis


Pro Medico


Svensk-finsk ordlista i hälso- och sjukvårdPostadress PB 82, 00251 Helsingfors - Besöksadress Johannesbergsvägen 8
Telefon (09) 4776 8090 - Fax (09) 436 2055 - E-post kansliet(at)fls.fi

Finska Läkaresällskapet