Sällskapet

Sällskapet

Finska Läkaresällskapet är ett vetenskapligt samfund för landets svenskspråkiga läkare. Sällskapets syfte är att utveckla den medicinska vetenskapen, hälso- och sjukvården, att främja läkarnas fortbildning, att understöda svenskspråkig och internationell publikationsverksamhet samt upprätthålla nationellt och internationellt samarbete på medicinens område.

Dataskyddsbeskrivningar

Läkarnas etiska forum

God medicinsk praxis

Svensk-finsk ordlista i hälso- och sjukvård