Finska Läkaresällskapet är ett vetenskapligt samfund för landets svenskspråkiga läkare. Sällskapets syfte är att utveckla den medicinska vetenskapen, hälso- och sjukvården, att främja läkarnas fortbildning, att understöda svenskspråkig och internationell publikationsverksamhet samt upprätthålla nationellt och internationellt samarbete på medicinens område.

 

 Medlemsblad mars 2018

Läkarnas etiska forum

God medicinsk praxis

Pro Medico

Svensk-finsk ordlista i hälso- och sjukvårdPostadress PB 82, 00251 Helsingfors - Besöksadress Johannesbergsvägen 8
Telefon (09) 4776 8090 - Fax (09) 436 2055 - E-post kansliet(at)fls.fi