Finska Läkaresällskapet är ett vetenskapligt samfund för landets svenskspråkiga läkare. Sällskapets syfte är att utveckla den medicinska vetenskapen, hälso- och sjukvården, att främja läkarnas fortbildning, att understöda svenskspråkig och internationell publikationsverksamhet samt upprätthålla nationellt och internationellt samarbete på medicinens område.


Medlemsblad september 2021

 

Dataskyddsbeskrivningar


Läkarnas etiska forum


God medicinsk praxis


Svensk-finsk ordlista i hälso- och sjukvårdAdress Johannesbergsvägen 8, 00250 Helsingfors
Telefon (09) 4776 8090 - E-post kansliet(at)fls.fi

Finska Läkaresällskapet