Kontaktuppgifter

Postadress PB 82, 00251 Helsingfors, besöksadress Johannesbergsvägen 8, telefon (09) 4776 8090
fax (09) 436 2055, e-post kansliet@fls.fi, webb www.fls.fi

Kansliet är öppet klockan 12-15.

 Postadress PB 82, 00251 Helsingfors - Besöksadress Johannesbergsvägen 8
Telefon (09) 4776 8090 - Fax (09) 436 2055 - E-post kansliet(at)fls.fi

Finska Läkaresällskapet