Finska Läkaresällskapets Handlingar Nr 2, 2016 Årg 176