Finska Läkaresällskapets Handlingar Nr 2, 2023 Årg. 183

Finska Läkaresällskapets Handlingar Nr 2, 2023 Årg. 183

Medicinsk och kirurgisk gastroenterologi