Finska Läkaresällskapets Handlingar Nr 2, 2022, Årg. 182