Finska Läkaresällskapets Handlingar Nr 1, 2018 Årg 178