Forskningsstipendier

Forskningsstipendier

Finska Läkaresällskapet lediganslår för år 2021 följande forskningsunderstöd att sökas av medlemmar:

  1. Understöd till forskare, som inte doktorerat
  2. Doktorandstipendier. Söks av doktorandens handledare som bör vara medlem och som ansvarar för medlens användning och redovisning. Enskild handledare kan söka för högst 12 månader
  3. Understöd till yngre forskare, som doktorerat för högst 5 år sedan
  4. Projektunderstöd till äldre forskare
  5. Understöd (max 70 000 euro) för postdoktoral forskning utomlands för 1-2 år
  6. Understöd från Linda Gadds fond för odontolgisk och medicinsk forskning
  7. Understöd från Einar och Karin Stroems stiftelse för medicinsk forskning, i första hand för hjärt- och kärlsjukdomar. Kan även sökas av personer som inte är medlemmar av Finska Läkaresällskapet.

SEPARAT ANSÖKAN BÖR INLÄMNAS FÖR DE OLIKA KATEGORIERNA!

Observera att alla dokument bör vara skrivna på svenska.

Stipendiet söks via det elektroniska ansökningssystemet 14.8-16.9.2020.

Förutsättning för beviljande av nytt stipendium är att redovisning för stipendier sökta 2018 och utbetalda i februari 2019 är kansliet tillhanda senast 16.9.2020.

Närmare uppgifter om forskningsunderstöden fås per tfn 09 4776 8090, e-post kansliet@fls.fi eller av pris- och stipendienämndens ordförande Vineta Fellman tfn 040 562 2666, e-post vineta.fellman@helsinki.fi

Det elektroniska ansökningssystemet

Anvisningar

Redovisningsblankett