Stipendier

Stipendier

Sällskapet har betydande fonder, som understöder medicinsk forskning med pris och stipendier. Ansökningstiden för forskningsunderstöd går årligen ut den 15 september. Stipendier beviljas både äldre och yngre forskare, bl.a. i form av doktorandstipendier. Därtill beviljas stipendier för forskning utomlands. Pris- och stipendienämndens förslag presenteras för månadsmötet i december. Stipendierna delas ut den sista fredagen i januari på årsmötet, som efterföljs av en årsfestmiddag. Sällskapets största pris är J.W. Runebergs pris.

 

BEVILJADE FORSKNINGSSTIPENDIER FÖR 2020

Information om pensions- och olycksfallsförsäkring för stipendier