Finska Läkaresällskapets Handlingar, Nr 2, 2005 Årg 165