Finska Läkaresällskapets Handlingar, Nr 1, 2009 Årg 169