Finska Läkaresällskapets Handlingar, Nr 1, 2002 Årg 162