Finska Läkaresällskapets Handlingar, Nr 1, 2011 Årg 171