Finska Läkaresällskapets Handlingar, Nr 2, 1999 Årg 159