Finska Läkaresällskapets Handlingar, Nr 1, 2008 Årg 168