Finska Läkaresällskapets Handlingar, Nr 1, 2007 Årg 167