Finska Läkaresällskapets Handlingar, Nr 1, 2003 Årg 163