Finska Läkaresällskapets Handlingar, Nr 1, 2001 Årg 161