Sällskapets styrelse består år 2019 av följande personer:

Ordförande professor Caj Haglund
Vice ordförande professor Per-Henrik Groop
Sekreterare docent Taisto Sarkola
Skattmästare professor Tom Böhling
Klubbmästare ML Karin Stenius
Medlemmar MD Clas-Göran af Björkesten, docent Monika Carpelan-Holmström och MD Lena Thorn

 

 

Styrelse, funktionärer och representanter år 2019

 Adress Johannesbergsvägen 8, 00250 Helsingfors 
Telefon (09) 4776 8090 - E-post kansliet(at)fls.fi

Finska Läkaresällskapet