Sällskapets styrelse består år 2017 av följande personer:

Ordförande professor Tom Pettersson
Vice ordförande professor Caj Haglund
Sekreterare docent Taisto Sarkola
Skattmästare docent Björn Eklund

Klubbmästare ML Karin Stenius
Medlemmar MD Clas-Göran af Björkesten, MD Monika Carpelan-Holmström och MD Lena Thorn

 

 

Styrelse, funktionärer och representanter 2017

 Postadress PB 82, 00251 Helsingfors - Besöksadress Johannesbergsvägen 8
Telefon (09) 4776 8090 - Fax (09) 436 2055 - E-post kansliet(at)fls.fi