Sällskapets styrelse består år 2021 av följande personer:

Ordförande Per-Henrik Groop
Vice ordförande Pertti Panula
Sekreterare Taisto Sarkola
Skattmästare Tom Böhling
Klubbmästare Michelle Renlund
Medlemmar Clas-Göran af Björkesten, Lena Sjöberg och Malin Sund 

 

Styrelse, funktionärer och representanter år 2021

 Adress Johannesbergsvägen 8, 00250 Helsingfors 
Telefon (09) 4776 8090 - E-post kansliet(at)fls.fi

Finska Läkaresällskapet