Stipendier

Pris- och stipendier utdelade 2018

Information om pensions- och olycksfallsförsäkring för stipendiater

 

Finska Läkaresällskapet lediganslår för år 2018 följande forskningsunderstöd att sökas av medlemmar:

  1. Understöd till forskare som inte doktorerat. Understöd kan också beviljas för särskilt goda arbeten som hör till de fördjupade studierna om sökanden ämnar fortsätta forska.
  2. Understöd till yngre forskare, som doktorerat (för högst 5 år sedan).
  3. Understöd till äldre forskare.
  4. 1 – 2 storstipendium à max 100 000 euro för etablerade forskare (kan användas under 2 års tid.
  5. Doktorandstipendier. Dessa söks av doktorandens handledare (bör vara medlem) som också ansvarar för medlens användning och är redovisningsskyldig. Enskild handledare kan söka för högst 12 månader.
  6. Understöd (max 30 000 euro) för forskning utomlands under högst ett år.
  7. Understöd ur Einar och Karin Stroems stiftelse för medicinsk forskning, i första hand för kärlsjukdomar. Kan även sökas av personer som inte är medlemmar av Finska Läkaresällskapet.

SEPARAT ANSÖKAN BÖR INLÄMNAS FÖR DE OLIKA KATEGORIERNA!

Detta gäller också understöden för äldre forskare/storstipendium.

Observera att alla dokument bör vara skrivna på svenska.

Stipendiet söks via det elektroniska ansökningssystemet, som öppnas 15.8.2017. 

Observera att ansökan görs endast elektroniskt.

Förutsättning för beviljande av nytt stipendium är att redovisning för stipendier sökta 2015 och utbetalda i februari 2016 är kansliet tillhanda senast 15.9.2017.

Närmare uppgifter om forskningsunderstöden fås per tfn 09 4776 8090 eller e-post kansliet@fls.fi eller av pris- och stipendienämndens ordförande Vineta Fellman tfn 040 5622666 eller e-post vineta.fellman@helsinki.fi


Det elektroniska ansökningssystemet

 

Anvisningar

 

Redovisningsblankett

 

Resestipendier

Ansökningsblankett (ifyllbar PDF)

Ladda ner på datorn, fyll i, skriv ut, underteckna och posta blanketten till FLS. 
Observera att blanketten bör ifyllas noggrant.

Riktlinjer för resestipendierna

För att öppna och skriva ut blanketter i pdf-format måste man installera:Vid problem med den elektroniska blanketten rekommenderas som första åtgärd en uppdatering av Acrobat Reader-programmet till version 4.0 eller senare.
Finska Läkaresällskapet