Medlemmar

I Finland legitimerade läkare och medicinestuderande, som är villiga att omfatta och främja Sällskapets vetenskapliga syften på svenska välkomnas som medlemmar.

Ansökan om ledamotskap riktas till styrelsen och inlämnas på Sällskapets kansli, blankett kan beställas från kansliet.

 

Jubilarerna kan ihågkommas med Sällskapets gratulationsadresser genom att mejla eller ringa in en beställning till kansliet. Man kan även posta listan med ifyllt önskemål. Gratulationsadressen, som kostar 20 euro, betalas till Finska Läkaresällskapets Verksamehetsfond, kontoummer FI30 2001 3800 0406 43. 

 
Finska Läkaresällskapet