Finska Läkaresällskapets Handlingar Nr 2, 2011 Årg 171