Finska Läkaresällskapets Handlingar 1/2012 Årg 172