Finska Läkaresällskapets Handlingar, Nr 2, 2002 Årg 162