Finska Läkaresällskapets Handlingar, Nr 2, 2000 Årg 160