Finska Läkaresällskapets Handlingar, Nr 2, 1998 Årg 158