Finska Läkaresällskapets Handlingar, Nr 2, 1997 Årg 157