Finska Läkaresällskapets Handlingar, Nr 1, 1998 Årg 158