Finska Läkaresällskapets Handlingar 1/2013 Årg 173