Funktionärer och representanter år 2020

Funktionärer och representanter år 2020

Finska Läkaresällskapets styrelse, funktionärer och representanter år 2020

 

STYRELSE

Ordförande                                                                    Per-Henrik Groop

Vice ordförande                                                            Pertti Panula

Sekreterare                                                                    Taisto Sarkola

Skattmästare                                                                  Tom Böhling

Klubbmästare                                                               Karin Stenius

Medlemmar                                                                 Clas-Göran af Björkesten, Monika Carpelan-Holmström och Lena Sjöberg