Septembermöte torsdag 22.9.2022 kl. 18.15 i Annexet/Zoom

Datum: 22.9.2022 Tid: 18:15

Tema: Sote på svenska

Veronica Rehn-Kivi (riksdagsledamot/SFP): Social- och hälsovård på svenska ur ett nyländskt perspektiv

Wiveka Kauppila (koordinator för svensk service inom Egentliga Finlands välfärdsområde): Hur stöder vi varandra nationellt för att få den svenska

servicen att fungera i praktiken?

Marina Kinnunen (direktör för Österbottens välfärdsområde): Österbottens välfärdsområde, hur kan jag hjälpa dig?

Moderator: Nina Lindfors

Anmälan till sitsen senast tre dagar före mötet.