Septembermöte som Zoom-möte

Datum: 17.9.2020 Tid: 00:00

Septembermöte torsdag 17.9.2020 kl. 18.15. Arrangeras som Zoom-möte (Zoomlänken sänds per epost 3 dagar för mötet).

Tema: Ungdomars psykiska problem i primärhälsovården och specialsjukvården.

Silja Kosola: Ungdomars psykiska problem ur elevvårdens synvinkel

Kim Kronström: Ungdomars psykiska problem i specialsjukvården

Moderator: David Gyllenberg.