Septembermöte i Annexet/Zoom

Datum: 9.9.2021 Tid: 00:00

Tema: Geriatrik – livslängden förlängs men håller kroppen?
Hanna Öhman: Multimorbiditet i specialsjukvården – vilka vårdformer förbättrar livskvalitén?
Benjamin Feodoroff: Värna om den äldres hälsa i primärvården – tidvis är mindre bättre
Moderator: Timo Strandberg