Septembermöte i Annexet

Datum: 21.9.2023 Tid: 18:15

Tema: Tvåspråkigheten på HUS – hur jobbar det svenska teamet?

Utvecklingschef Nina Colliander-Nyman, HUS.

Moderator: Nina Lindfors

Anmäl dig till sitsen senast 18.9.2023