Oktobermöte (deltagande via Zoom)

Datum: 8.10.2020 Tid: 00:00

Oktobermöte torsdag 8.10.2020 kl. 18.15. Arrangeras som Zoom-möte. Tema: Unga forskare.

Markus Haapanen: Geriatriska syndrom ur ett livscykelperspektiv

Johan Björkqvist: Dygnsrytm och sömn hos vuxna födda som prematurer Eve Salonius: Biomaterial i ortopediskt bruk – ledbrosk i specialfokus Moderator: Taisto Sarkola.