Oktobermöte i Annexet

Datum: 26.10.2023 Tid: 18:15

Tema: Ungdomar och hälsa.
Mikaela Grotenfelt-Enegren håller i trådarana och mötesprogrammet uppdateras snarast möjligt på hemsidan.

Moderator: Lena Sjöberg.