Oktobermöte torsdag 13.10.2022 kl. 18.15 i Annexet/Zoom

Datum: 13.10.2022 Tid: 18:15

Tema: Kompetensbaserad specialistläkarutbildning

Leila Niemi-Murola: Implementering av kompetensbaserad läkarutbildning

Kethe Hermunen: Kompetensbaserad utbildning inom kirurgi

Annika Franzen: Kompetensbaserad utbildning inom allmänmedicin

Moderator: Lena Thorn

Anmälan till sitsen senast tre dagar före mötet.