Oktobermöte i Annexet/Zoom

Datum: 14.10.2021 Tid: 18:15

Tema: Sömnstörningar
Tarja Stenberg: Sömnreglering: vad kan gå fel?
Tiina Paunio: Sömnlöshet: orsaker och behandling
Moderator: Tarja Stenberg