Novembermöte (deltagande via Zoom)

Datum: 12.11.2020 Tid: 00:00

Novembermöte torsdag 12.11.2020 kl. 18.15.

Tema: Hörselrehabilitering; Höra eller inte höra – det är frågan

Johan Hedström: Nedsatt hörsel hos barn

Robert Ginström: Nedsatt hörsel hos vuxna

Audionom Tiina Eronen och Heidi Akgül från GN Hearing Finland:

Hörselrehabilitering samt nya hjälpmedel vid nedsatt hörsel

Moderator: Johan Hedström.