Novembermöte i Annexet/Zoom

Datum: 18.11.2021 Tid: 18:15

Tema: Unga forskare.
Oscar Holmström: Artificiell intelligens för bildbaserad medicinsk diagnostik
Frida Gyllenberg: Långverkande preventionsmetoder kostnadsfritt – för vem och hur bra fungerar de?
Agnes Stenius-Ayoade: Hemlöshet i Helsingfors – morbiditet, mortalitet samt serviceanvändning
Moderator: Taisto Sarkola

Anmälan till sitsen senast tre dagar före mötet