Novembermöte 21.11.2024 kl. 18.15 i Annexet

Datum: 21.11.2024 Tid: 18:15

Tema: Unga forskare

Cedric Korpijaakko: Morbiditet hos individer födda till mödrar med typ 1-diabetes

Benjamin Sundqvist: Ledtrådar till cellulärt ursprung och nya biomarkörer för Merkelcellskarcinom

Sandra Uoti: Zenkers divertikel

Moderator: Lena Sjöberg

Anmälan till sitsen senast 15.11.2024.