Novembermöte 10.11.2022 kl. 18.15 i Annexet/Zoom

Datum: 10.11.2022 Tid: 18:15

Tema: Unga forskare

Stefanie Hägg-Holmberg: Stroke vid

typ 1-diabetes – förekomst, riskfaktorer

och prognos

Robert Björkenheim: Från labbet till

kliniken

Sara Storvall: Primär hyperparatyreoidism

och diagnostik av bisköldkörteltumörer

Moderator: Taisto Sarkola

Anmälan till sitsen senast tre dagar före mötet.