Möte tillsammans med Thorax i Annexet

Datum: 24.10.2019 Tid: 00:00

Torsdag 24.10.2019 kl. 18.15 möte tillsammans med Thorax i Annexet

Tema: Unga forskare

Leena-Marja Soveri: Biverkningar av behandlingen av tarmcancer: Deras betydelse som prediktiva faktorer och påverkan på livskvaliteten.

Johnny Sundholm: Ultraljud av tinningartären, diagnostiskt stöd vid misstanke om jättecellsarterit.

Anna Svärd: Sambandet mellan övervikt och mental ohälsa bland arbetstagare.

Moderator: Taisto Sarkola.