Månadsmöte / Inhiberat pga Coronavirusepidemin

Datum: 19.3.2020 Tid: 00:00

Torsdag 19.3.2020 kl. 18.15 Marsmöte i Annexet

Tema: Ungdomens psykiska problem i primärhälsovården och specialsjukvården

Silja Kosola: Ungdomars psykiska problem ur elevvårdens synvinkel.

Kim Kronström: Ungdomars psykiska problem i specialsjukvården.

Moderator: David Gyllenberg