Månadsmöte distansmöte via Zoom

Datum: 14.5.2020 Tid: 00:00

Under mötet behandlas Sällskapets bokslut, revisionsberättelsen,

verksamhetsgranskningsberättelsen samt beviljas ansvarsfrihet för styrelsen för 2019.

Efter mötet ordnas en diskussion under temat “Covid-19 pandemin i Finland – Hur kommer vi ut ur krisen?” med Asko Järvinen som kommentator.

Mötet ordnas som ett distansmöte via Zoom-applikationen. Anmälan till mötet sker via e-post till kansliet (pamela.edgren@fls.fi), senast 10.5.2020. Deltagarna får en länk till mötet med instruktioner om deltagandet i mötet.