Kräftskivan 3.9.2021 kl. 18

Datum: 3.9.2021 Tid: 00:00

i Annexet om pandemiläget tillåter.
Meddelande om tillställningen skickas
till alla medlemmar i början av augusti
per e-post och uppdateras på hemsidan.